Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Природата - магията в училищния двор

Проект по национална кампания "За чиста околна среда - 2018г." на тема "Обичам природата - и аз участвам" на МОСВ и ПУДОС, е в ход на изпълнение в ПГСС "Сергей Румянцев". Учители и ученици активно участват в реализирането на проекта. Проекта спомага за насърчаване на младите хора към опазване на околната среда и изгражда в техния характер чуство за отговорност към приородата.

Природата - магията в училищния двор - Изображение 1Природата - магията в училищния двор - Изображение 2Природата - магията в училищния двор - Изображение 3