Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Световния ден на околната среда

На 5 юни 2018 г. ПГСС ‘’Сергей Румянцев’’ отбеляза Световния ден на околната среда –най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата. Инициативата е на учениците от екоклуба към училището, които събраха активисти и съмишленици от всички класове, за да изразят своите чувства и настроения под надслов’’ Не, на пластмасата!’’ Чрез постер, есета и презентации и не без емоция, учениците показваха вредата от пластмасата и даваха идеи за замяната и. Атмосферата накара всички присъстващи да се замислят, как заедно можем да намираме и поддържаме баланса между човешкия напредък и околната среда, защото балансираната грижа за околната среда е грижа и за благосъстоянието на хората.


В този дух на продължениe не случайно избрахме този ден да представим официално проекта по Национална кампания ,,За чиста околна среда-2018 на тема ‘’Обичам природата и аз участвам на МОСЗ и ПУДООС.


‘’Природата-магия в училищния парк’’- Основната цел на проекта е създаване на чиста и красива, околна среда и повишаване на екологичната култура.
Учениците изразиха своето задоволство от създаването на зелена класна стая на открито, която ще осигури и ще създаде подходяща образователна и възпитателна среда за формиране на позитивна нагласа към природата. Грижите за биоградините, алпинеума и цветните алеи в училищния двор ще развият здравословен и природосъобразен начин на живот.


Водещи в изпълнение на дейността по проекта, ще бъдат учениците от клуб ‘’Млад еколог‘’ и учениците от професия ’’Агроекология’’ следвани от всички ученици, учители и административен персонал на училището. За каузата ще бъдат привлечени за партньори и родители.
С изпълнение на проекта ще превърнем училищния двор в по-красиво място за всички.

 

Световния ден на околната среда - Изображение 1Световния ден на околната среда - Изображение 2Световния ден на околната среда - Изображение 3Световния ден на околната среда - Изображение 4Световния ден на околната среда - Изображение 5