Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Ръководство на училището

Директор 


Инж. Румяна Димитрова Георгиева


спец. "Комплексна механизация и поточни линии в селското стопанство", педагогическа правоспособност ІІ ПКС по спец. "Селскостопански машини"

 

Заместник директор 


Анатоли Маринов Владимиров 


спец. "Животновъдство", педагогическа правоспособност