Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Бинарен урок по Английски език и Информационни технологии

Бинарен урок по Английски език и Информационни технологии се проведе на 27.02.2019г. в 9 клас професия „Икономист” с Интензивно изучаване на чужд език при ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит. Интерактивният бинарен урок се реализира под ръководството на г-жа Весела  Стоева – преподавател по английски език и г-жа Марицела Цолова ст. учител по информационни технологии на тема „Използване на дигиталните компетенции и технологии като иновативна методика за изучаване на английски език”. Учениците бяха разделени на 5 екипа, представиха своите презентации на английски език, като използваха Quiz, Flash cards, диалог с помоща на мултимедийни технологии. Деветокласниците презентираха използвайки  online платформата  Office 365, ни показаха как може да се използват облачните услуги в учебния процес.  След всяко едно представяне, екипите даваха възможност на присъстващите да им задават въпроси на английски език върху презентираното. Екипите демонстрираха отлични презентационни умения и дигитални компетенции.

Бинарен урок по Английски език и Информационни технологии - Изображение 1Бинарен урок по Английски език и Информационни технологии - Изображение 2Бинарен урок по Английски език и Информационни технологии - Изображение 3