Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Да изчистим България

Във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно“,и тази година за пореден път учениците от Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ изявиха желание да се включат в кампанията, показвайки своята гражданска позиция и отговорност към чистотата.
С участието си в кампанията „Да изчистим България заедно“ учениците от Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ показаха висока гражданска отговорност и мотивираха всички да се грижат за местата, които обичат и да пазят чист красивия ни град.


Да изчистим България - Изображение 1Да изчистим България - Изображение 2Да изчистим България - Изображение 3Да изчистим България - Изображение 4Да изчистим България - Изображение 5Да изчистим България - Изображение 6Да изчистим България - Изображение 7