ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Европейска седмица на професионалналните умения

Европейска седмица на професионалналните умения (09-13.11.2020г.)
Дните на отворените врати в ПГСС "Сергей Румянцев" тази година ще преминат в онлайн среда.
Откриването на "Европейска седмица на професионалните умения" направиха учениците от 10 а клас, специалност "Икономика на земеделското стопанство с ИИАЕ" със старши учител госпожа Полета Цанова. Под вещото ръководство на учителя по Икономика на предприятието десетокласниците представиха успешно предимствата и недостатъците на различните правни форми на регистрация на предприятието.