ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

График на учебни часове

Във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на здравният министър в ПГСС "Сергей Румянцев" учебните заниятия ще се провеждат със следния график:
1 час - 8:00 до 8:40
2 час - 8:50 до 9:30
3 час - 9:40 до 10:20
4 час - 10:30 до 11:10
5 час - 11:20 до 12:00
6 час - 12:10 до 12:50
7 час - 13:00 до 13:40
8 час - 13:50 до 14:30
Учебните знаиятия се провеждат съгласно седмичното разписание на часовете за 1 учебен срок.