ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

График на учебните часове в ОРЕС

Във връзка със Заповед № РД01-169/20.10.2021 г. на РЗИ гр. Ловеч в ПГСС "Сергей Румянцев" учебните заниятия ще се провеждат със следния график:
1 час - 8:00 до 8:40
2 час - 8:50 до 9:30
3 час - 9:40 до 10:20
4 час - 10:50 до 11:30
5 час - 11:40 до 12:20
6 час - 12:30 до 13:10
7 час - 13:20 до 14:00
8 час - 14:10 до 14:50
Учебните знаиятия се провеждат съгласно седмичното разписание на часовете за 1 учебен срок.