Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Изложение 6-8 октомври 2016г.

От 6 до 8 октомври 2016г. Национални дни за учене през целия живот в гр.Бургас
Участие на Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" - гр. Луковит в изложение - базар на институциите за образование и обучение на възрастни.

Изложение 6-8 октомври 2016г. - Изображение 1Изложение 6-8 октомври 2016г. - Изображение 2Изложение 6-8 октомври 2016г. - Изображение 3Изложение 6-8 октомври 2016г. - Изображение 4