ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Обучение

На 23.11.2022 година в ПГСС „Сергей Румянцев“, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Ловеч проведе обучение на тема „Планиране, организиране и провеждане на допълнителната подкрепа за личностно развитие“. Педагогическите специалисти придобиха ценни знания и умения.