Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Проект Еразъм 3 - „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето. Двуседмична производствена практика на ученици от ПГСС "С. Румянцев" в Маса, Италия.

ПГСС„Сергей Румянцев“ град Луковит спечели участие проект по програма „Еразъм+“, дейност КД1 „Образователна мобилност заграждани“, сектор „Професионално образование“. Одобреният проект е с номер 2017-1-BG01-KA102-035766 и е на тема „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето.Проектното предложение предвижда двуседмична производствена практикав Маса, Италия.


Тази година училището е в консорциум с други професионални гимназии от Разлог и Шумен и сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура”, което е и координатор на проекта. Общо 27 ученици и 3 учители ще проведат практика в реална работна среда. В рамките на десет работни дни от учениците ще имат възможност да се запознаят с италианския опит в областта на биоземеделието и селския туризъм. Мобилностите ще бъдат разделени на три групи по 9 ученици и по 1 учител от всяко училище.


Проектът ще се реализират през 2017/2018 учебна година.

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:

                                                                                                /инж.Румяна Георгиева/