Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Споделена учебна практика

На 26 март 2019 г., в Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“, гр. Луковит, възпитаниците от ІХ а клас на г-жа Антоанета Нечева изнесоха своеобразен спектакъл пред откликналите на поканата за открита практика учители по български език и литература от област Ловеч. 
Деветокласниците изследваха проблема свое (родно) - чуждо, разгърнат в поемата на П. Р. Славейков „Изворът на Белоногата” - „една страшна бяла балада за черно време”.

Споделена учебна практика - Изображение 1Споделена учебна практика - Изображение 2Споделена учебна практика - Изображение 3Споделена учебна практика - Изображение 4