ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Стартира нациоанлна седмица на четенето

Професионална гимназия по селско стопанство „С. Румянцев”, гр. Луковит

 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

 

Инициатива

Дата на провеждане

Клас

Място

 

1.1. Официално откриване и анкетно проучване на тема: ”Аз обичам да чета, защото книгата е... „ и ”Аз не обичам да чета, защото книгата е...”

1.2.Оформяне кът книгата

22.10.2018г.

VIII-XII

Класната стая на отделните класове

 

 

 

 

Актова зала в ПГСС

 

2.1. ”Аз съм българче и силна/ майка мене е родила...” презентация с участието родител

2.2. Флашмоб „Аз започвам, ти продължаваш...” -импровизиран маратон на четенето на открито

23.10.2018г.

VIII

 

 

 

IX

Класната стая на отделните класове

 

 

парка в ПГСС /градска градина/

 

3. Организиране на двоен конкурс: ”Стани младши книжар или  младши библиотекар за половин ден!” / за целта всеки десетокласник трябва да предаде мотивационно писмо и автобиография /

24.10.2018г.

X

„Книжарницата”

НЧ ”Съзнание1895”

 

4.1. Да почетем на малките ”В света на българските приказки”

4.2. Христо Ботев - „първа блестяща манифестация на българския гений” - рецитал или етюд по Ботеви стихове

25.10.2018г.

XI

НУ

”инж. Г. Вълков”, гр. Луковит

 

 

ПГСС

 

5.1. Дискусия на тема:

”Христо Смирненски - „слънчевото дете на българската поезия”, събрат на „децата на града”

5.2. Закриване на Национална седмица на четенето. Обобщаване и обсъждане на резултатите от проведената анкета. Създаване на фото албум.

26.10.2018г.

XII

ПГСС

 

 

 

 

 

 

Фейсбук-група: ”Традиции, ритуали, култура и образование”

 

Изготвил: Антоанета Нечева -  Главен учител по БЕЛ в ПГСС ”С. Румянцев”

Професионална гимназия по селско стопанство „С. Румянцев”, гр. Луковит