ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Участие на ученици от ПГСС "С. Румянцев" гр. Луковит в проект "Училищни чудеса"

На 23.10.2016 г. ученици от ПГСС"Сергей Румянцев", гр. Луковит взеха активно участие в инициатива от междуучилищна програма по проект Училищни чудеса.Програмата има за цел да намали броя на отпадналите ученици между 5 и 10 клас, като ги мотивира и развива в тях лидерски умения, които да им помогнат да завършат средно образование и да поемат отговорността за развитието на общността, в която живеят.

 

Събитието се осъществи с любезното домакинство на ОУ "Христо Ботев", с. Брестница, учители от Фондация Заедно в час и ученици от 10 училища от област Ловеч. Нашите ученици проявиха интерес, с желание и ентусиазъм участваха в различни ролеви модели.

 

Учениците имаха възможност да устанавят контакти със свои връстници от партньорските училища и да обменят опит и добри практики, бяха ангажирани с наболял за страната ни проблем - отпадането на ученици от училище и могат да бъдат носители на промяната. С участието си всеки ученик може да послужи като мотиватор за повишаване на успеха по учебните предмети и промяна на поведението на ученика в класната стая.