ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Ученически КЛУБОВЕ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


За осъществяване дейността по проекта в училището са създадени и започват работа от 01.02.2012г. следните клубове и едно ателие:

  • клуб "МЛАД ЖУРНАЛИСТ" с ръководител Антоанета Нечева
  • клуб "МЛАД ЕКОЛОГ" с ръководител Диляна Цанова
  • клуб "ОБИКОЛКА ИЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ НА РУСКИ ЕЗИК" с ръководител Петя Иванова
  • клуб "ОПОЗНАВАМ И ПРЕДСТАВЯМ МОЯ РОДЕН КРАЙ" с ръководител Веселка Кирова
  • клуб "ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ" с ръководител Георги Антонов
  • клуб "УСПЕШНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДАТА ДАМА И МЛАДИЯ ГОСПОДИН" с ръководител Йорданка Кунева
  • клуб "ТАНЦЪТ НА ОРИЕНТА - ЕЗИКЪТ И ДУШАТА НА ТЯЛОТО" с ръководител Веселка Кирова
  • клуб "ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ И КЛИПЧЕТА" с ръководител Диана Петкова