ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Ученически практики 2

На 06.12.2022г. за втора поредна година възпитаниците на ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит стартираха участието си в проект "Ученически практики-2" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж“. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
В проекта се включват ученици от 11. и 12. клас: специалност "Земеделско стопанство", професия"Икономист" с ИИЧЕ с ръководител старши учител Полета Цанова; специалност "Агроекология", професия "Агроеколог" и специалност "Механизация на селското стопанство" , професия "Монтьор на ССТ" с ръководител инж. Младен Иванов , както и специалност "Моделиране, конструиране и технология на облекло от текстил", професия "Моделиер-технолог на облекло" с ръководител старши учител Йорданка Кунева.
Всички ученици, участници в проекта, провеждат практика си в реална работна среда.