ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Ученически практики

На 11.06.2018 година се връчиха сертификати на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит участвали в проект "Ученически практики Фаза 1". Те успешно завършиха практиките си в реална работна среда. Под надзора на учителите от ПГСС "Сергек Румянцев" учениците проведоха свойте практики в различни фирми, учениците със специалност "Икономист" в "Мира Консултинг" ЕООД и "МТВ 88" ООД, и учениците със специалност "Агроекология" и "Монтьор на ССТ" в "Агро МТВ" ООД и ЕТ "Гого-Георги Климентов". За успешното приключване на практиките следяха и даваха насоки старши учителите Полета Цанова и Младен Иванов.