ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Ученическо състезание " Мемориал инж. Румяна Георгиева"

На 05.05.2021г. в ПГСС "Сергей Румянцев" се проведе първото ученическо състезание " Мемориал инж. Румяна Георгиева". В него взеха участие четири отбора от по трима ученици, представители на четири учебни институции - ПГСС "Сергей Румянцев", ПГСС"Проф. Иван Иванов" гр. Долни Дъбник, ПГЗ"Стефан Цанков" гр. Кнежа, ПГЗС"Александър Стамболийски" село Чомаковци.
Те се съревноваваха в три модула: "Растениевъдство";"Животновъдство"и "Механизация на селското стопанство". На четвърто място се класира отборът на ПГЗС "Ал. Стамболийски" село Чомаковци. Третото място завоюваха учениците от ПГСС "Проф. Иван Иванов" гр. Долни Дъбник. Участниците от ПГЗ "Стефан Цанов" гр. Кнежа заеха почетното второ място. На първо място достойно се класира отборът на ПГСС "С. Румянцев".
Щастливи трепети и вълнение завладяха усърдните участници, които изявиха на практика своите знания и професионални умения.