ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Обучения

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация  Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие
 "Иновативни методи на преподаване в облачна среда. Създаване на облачна библиотека с образователни материали и разработване на онлайн тестове и анкети."  Онлайн  30.05.2022г.-01.06.2022г.  14:30-18:30  "Школо" ООД  1
"Разработване на тестове за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация" Частично присъствена форма 12.04.2022г.-03.05.2022г. 14:30-18:30 Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 6
"Развиване на ключови социални умения, силата да убеждаваш и да владееш своите и чуждите емоции. Комуникативни способности." Присъствена форма - ПГСС "Сергей Румянцев" 20.04.2022-21.04.2022г. 14:30-18:30 Институт за човешки ресурси ООД - гр. София 27
Планиране, организиране и провеждане на допълнителната подкрепа за личностно развитие Присъствена форма - ПГСС "Сергей Румянцев" 23.11.2022г. 13:00 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Ловеч 27