ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Прием на ученици за учебната 2020г.-2021г.

ОБЯВА

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

 

 

Заповед за утвърждаване на училищния план прием за учебната 2020/2021 г

-------> ТУК 

 

Заповед за утвърждаване на държавния план прием за учебната 2020/2021 г

-------> ТУК 

 

Ще приема ученици от цялата страна в дневна форма на обучение по професии:

 

 

Професия „Икономист с ИИЧЕ” – 26 ученици

 

Балът за професия „Икономист “ с ИИЧЕ се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от външното оценяване /ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по Математика и География и икономика от свидетелството за основно образование
 • Максимален бал: ....
 • Минимален бал: ....

Професия „Агроеколог” – 26 ученици

 

Балът за професия „Агроеколог” се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от външното оценяване/ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по Биология и ЗО и Химия и ООС от свидетелството за основно образование 
 • Максимален бал: ....
 • Минимален бал: ....

Професия ” Техник на ССТ” – 13 ученици

 

Балът за професия „ Техник на ССТ”  се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от Външното оценяване/ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по Математика и Физика и астрономия от свидетелството за основно образование 
 • Максимален бал: ....
 • Минимален бал: ....

Професия „Моделиер-технолог на облекло” – 13 ученици

 

Балът за професия „Моделиер-технолог на облекло” се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от Външното оценяване/ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по Математика  и Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование 
 • Максимален бал: ....
 • Минимален бал:....

Приемането на ученици се извършва чрез конкурс по документи.

 

 

Документите за кандидатстване са: 

 1. Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/;
 2. Заявление за кандидатстване, в което учениците подреждат своите предпочитания за специалностите от професиите;
 3. Свидетелство за основно образование /копие/;
 4. Медицинско свидетелство /копие/ .

 

Училището предлага:

 • Обучение от висококвалифицирани преподаватели
 • Модерна учебно-техническа база
 • Богата библиотека

Учениците от всички професии се обучават безплатно за придобиване на правоспособност за водач на МПС кат. „В” след завършен 12 клас

 

Учениците от проф. Агроеколог и Монтьор на ССТ се обучават безплатно за придобиване на правоспособност за водач на МПС

 • За кат. Ткт – след завършен 11 клас
 • За кат. Твк и Твк – З – след завършен 12 клас

Интересни дейности за организиране на свободното време

 

Участие в проекти: През месец юли 2017 г.  15 ученици проведоха международна практика в гр. Лайпциг, Германия

 

От 14 до 28.04.2018 г. 9 ученици от ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.Луковит взеха участие в учебна практика в Италия

 

През 2019 г. ще се проведе учебна практика в Тоскана, Италия

 

Участие в Проект „Ученически практики”

 

Участие в Проект „Твоят час”

 

Участие в Проект „Подкрепа за успех"

 

Участие в Проект „Оразование за утрешния ден”