ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Прием на ученици за учебната 2024г.-2025г.

ОБЯВА

 

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

 

Процедура по приемане и преместване на ученици в ПГСС „Сергей Румянцев’ гр. Лукоковит -------> ТУК

 

Заповед за утвърждаване на училищния план прием за учебната 2024/2025 г.

-------> ТУК

 

Заповед за утвърждаване на държавния план прием за учебната 2024/2025 г.

-------> ТУК

 

Балообразуване /максимален бал 500 точки/

 • удвоената оценка от НВО по Математика - точките от служебната бележка (макс. 2x100 точки);
 • удвоената оценката от НВО по БПЛ точките от служебната бележка (макс. 2x100 точки);
 • оценката по Математика от свидетелството за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки* (макс. 50 точки);
 • оценката по БЕЛ от свидетелството за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки* (макс. 50 точки).

*3абележка: Превръщането в точки се извършва от комисията по скала според ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: отличен 6 се приравнява на 50 точки; много добър 5 се приравнява на 39 точки; добър 4 се приравнява на 26 точки; среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Ще приема ученици от цялата страна в дневна форма на обучение по професии:

 

 

Професия „Икономист - информатик" с ИИЧЕ – 26 ученици

 

Балът за професия „Икономист - информатик“ с ИИЧЕ се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от външното оценяване /ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по БЕЛ и Информационни технологии от свидетелството за основно образование
 • Максимален бал: 337
 • Минимален бал: 204

Професия „Агроеколог” – 26 ученици

 

Балът за професия „Агроеколог” се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от външното оценяване/ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по Биология и ЗО и Химия и ООС от свидетелството за основно образование 
 • Максимален бал: 249
 • Минимален бал: 46

Професия ” Техник на ССТ” – 13 ученици

 

Балът за професия „ Техник на ССТ”  се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от Външното оценяване/ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по Математика и Физика и астрономия от свидетелството за основно образование 
 • Максимален бал: 196
 • Минимален бал: 92

Професия „Моделиер-технолог на облекло” – 13 ученици /дуална форма на обучение/

 

Балът за професия „Моделиер-технолог на облекло” се образува като сбор от:

 • Удвоените резултати от Външното оценяване/ВО/ по математика и БЕЛ
 • Оценките по Математика  и Изобразително изкуство от свидетелството за основно образование 
 • Максимален бал: 214
 • Минимален бал: 30

Приемането на ученици се извършва чрез конкурс по документи.

 

 

Документите за кандидатстване са: 

 1. Служебна бележка с оценките от изпитите;
 2. Заявление за кандидатстване, в което учениците подреждат своите предпочитания за специалностите от професиите;
 3. Свидетелство за основно образование;
 4. Медицинско свидетелство.

 

Училището предлага:

 • Обучение от висококвалифицирани преподаватели
 • Модерна учебно-техническа база
 • Богата библиотека

Учениците от всички професии се обучават безплатно за придобиване на правоспособност за водач на МПС кат. „В” след завършен 12 клас

 

Учениците от проф. Агроеколог и Техник на ССТ се обучават безплатно за придобиване на правоспособност за водач на МПС

 • За кат. „Ткт“ – след завършен 11 клас
 • За кат. „Твк“ и „Твк – З“ – след завършен 12 клас

Интересни дейности за организиране на свободното време

 

Участие в проекти: През месец юли 2017 г.  15 ученици проведоха международна практика в гр. Лайпциг, Германия

 

От 14 до 28.04.2018 г. 9 ученици от ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит взеха участие в учебна практика в Италия

 

През 2019 г. се проведе учебна практика в Тоскана, Италия

През 2021 г. се проведе учебна практика в Маса, Италия

 

Участие в Проект „Ученически практики”

 

Участие в Проект „Твоят час”

 

Участие в Проект „Подкрепа за успех"

 

Участие в Проект „Образование за утрешния ден”

 

Участие в Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”