ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Проект Еразъм +

Проект „Изучаване на немския опит в биоземеделието и агроекологията“ по Финансираща програма: Еразъм +, може да видите ---> ТУК

 

Подбор на ученици за участие в проекта, може да видите ---> ТУК

 

Заповед за утвърждаване на класираните ученици, може да видите ---> ТУК

 

Резултати от класирането, може да видите ---> ТУК

 

Проект Еразъм +, дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“ с  номер 2017-1-BG01-KA102-035766 на тема „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето.  Критерий за подбор на участниците в практиката в Маса, Италия, може да видите ---> ТУК