Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Икономист

Икономиката е изключително актуална специалност при условията на пазарния механизъм в България.

Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които умеят да изпълняват конкретни стопански функции за ефективно управление на икономически организации и се реализират като:

  • стопански ръководители, които имат компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
  • икономисти в дребния и средния бизнес, които прилагат европейските правила за инвестиране и финансиране;
  • икономисти в обществения сектор, които познават маркетинговия инструментариум на аграрния бизнес

Завършилите успешно курса на обучение в специалност Икономика получават:

  • средно образование
  • втора степен на професионална квалификация по професията "Икономист"
  • право да кандидатстват във всички ВУ