ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Професия Моделиер-технолог на облекло

ПРОФЕСИЯ „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО”

СПЕЦИАЛНОСТ „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

  

Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява индивидуалността и същността на човека. Това определя творческия характер в работата на избралите професия "Моделиер-технолог на облекло".

 

По време на обучението си учениците получават знания и умения свързани с необходимите материали, проектирането на облекло в конфекционната промишленост и начините за изработка на различни модели облекла и аксесоари. Обучението на учениците се извършва в специализирани кабинети по теория и практика с добра материална база и от квалифицирани преподаватели.

 

Едно от очакваните събития в живота на училището са ежегодно провежданите ревюта с модели, проектирани и изработени от самите ученици.

 

При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
  • Свидетелство за трета степен на  професионална квалификация.

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз,  да работи в български и международни дизайнерски студия и успешно да кандидатства и се обучава в български и чужди университети по моден дизайн.