ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Учебници - Общообразователна и обща професионална подготовка

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Предмет   Клас   Учебник   Работна тетрадка     Издателство     Година  
1     Български език и литература     8

Български език

Литература

 ------------------------------------------------ БГ Учебник 2017
9  

Български език

Литература

------------------------------------------------  БГ Учебник  2018
10  

Български език

Литература

------------------------------------------------  БГ Учебник  2019
11  

Български език

Литература

------------------------------------------------  БГ Учебник  2019
12

Български език

Литература

------------------------------------------------  БГ Учебник  2020
2    Английски език 8

Focus for Bulgaria

Teen zone

 

 Пиърсън Едюкейшън Лимитид

 Просвета

 
9

Focus for Bulgaria

Teen zone

 

 Пиърсън Едюкейшън Лимитид

 Просвета

 

 

10

Focus for Bulgaria 

Teen zone

 

 Пиърсън Едюкейшън Лимитид

 Просвета

 
11 Focus for Bulgaria     Пиърсън Едюкейшън Лимити  
12 Focus for Bulgaria     Пиърсън Едюкейшън Лимити  
3    Руски език 8  Успех     Издателство Велес   
 Классно!    Клет  
10 

Классно!

Успех

 

 Клет

 Издателство Велес

 
11   Классно!    Клет  
12  Классно!    Клет  
4 Математика 8  Математика    Архимед 2018
9  Математика    Архимед 2018
10  Математика    Архимед 2018 
11  Математика    Архимед 2018 
12  Математика    Архимед 2018 
 5   Информационни технологии    Информационни технологии    Домино  
 Информационни технологии    Домино  
10   Информационни технологии    Домино  
 6   История и цивилицазии    История и цивилицазии      Анубис  
 История и цивилицазии      Азбуки-просвета  
10   История и цивилицазии      Рива  
7   География и икономика    География и икономика    Анубис  
 География и икономика    Архимед  
10  География и икономика

Работни листове по география и икономика;

Атлас по география и икономика.

Педагог 6 

Архимед

 
8   Философия   8  Философия  Философия-учебна тетрадка  Педагог 6   
 Философия  Работни листове по философия  Педагог 6   
10   Философия  Работни листове по философия  Педагог 6   
9 Гражданско образование 11  Гражданско образование  Работни листове по гражданско образование  Педагог 6   
12  Гражданско образование  Работни листове по гражданско образование  Педагог 6   
10   Биология и здравно образование    Биология и здравно образование  ------------------------------------------  Булвест  
 Биология и здравно образование  ------------------------------------------  Булвест  
10   Биология и здравно образование  ------------------------------------------  Булвест  
11   Физика и астрономия     Физика и астрономия  ----------------------------------------  Педагог 6  
 Физика и астрономия  ----------------------------------------  Педагог 6  
10   Физика и астрономия  ----------------------------------------  Педагог 6  
12    Химия и опазване на околната среда    Химия и опазване на околната среда    ----------------------------------------  Педагог 6  
 Химия и опазване на околната среда    ----------------------------------------  Педагог 6  
10   Химия и опазване на околната среда    ----------------------------------------  Педагог 6  
13   Музика           
       
10         
 14   Изобразително изкуство          
       
10         
ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА       
 1 Предприемачество 8  Предприемачество   ------------------------ Мартилен  
  2  Здравословни и безопасни условия на труд  Здравословни и безопасни условия на труд      
  3  Икономика  10   Икономика -------------------------  Мартилен   

 Забележка оцветен учебник може да изтеглите електронно след като кликнете на заглавието му.