ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Учебници - Професионална подготовка

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА - ИКОНОМИСТ И ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК
Предмет Клас Учебник Работна тетрадка  Издателство Година
1 Право 11 Основи на правото Работна тетрадка по право Мартилен  
2 Статистика 11  Обща теория на статистиката  Сборник задачи по обща теория на статистиката  Мартилен   
3 Работа в учебно предприятие 11  Работа в учебно предприятие  ----------------------------------  Мартилен   
4 Учебна практика - Разрабптване на бизнес проект 12 Практическо ръководство по мениджмънт ----------------------------------- Ивелина Петкова и Красимира Георгиева  
             

Забележка в таблицата са поместени следните съкращения:

УП-Учебна практика