ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Зрелостници

ВАЖНИ СРОКОВЕ: Очаквайте скоро

  • .........  ........2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ПГСС „С. Румянцев”
  • до ........2021 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до ........2021 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
  • ........2021 г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември

За повече информация  използвайте следните връзки: