ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Зрелостници

ВАЖНИ СРОКОВЕ: Сесия май – юни

  • 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ПГСС „С. Румянцев”
  • Допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.
  • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 07.06.2021 г.
  • Връчване на дипломите за завършено средно образование до 22.06.2021 г

 

Важни документи:

Инструктаж за квестора ----->ТУК

Инструктаж за зрелостника -----> ТУК

За повече информация  използвайте следните връзки:

Прикачени документи

4. instr_kvestor 2021.pdf
3. instr_zrelostnik 2021.pdf