Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Зрелостници

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 05.03 – 16.03.2018 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ПГСС „С. Румянцев”
  • до 18.05.2018 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
  • до 13.06.2018 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ
  • 02.07 – 13.07.2018 г – подаване на заявления за допускане до ДЗИ -сесия август-септември

За повече информация  използвайте следните връзки: