ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Занимания по интереси

Постановление № 289 от Наредбата за приобщаващото образование ------->тук

 

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси----->тук

 

Времеви график с разпределение на темите----->тук

 

Бланка за отчитане на външно проведени часове ----->тук

 

Инструктаж за осигуряване на безопасни и здравословни условия по време на занимания по интереси----->тук