Facebook

ПГСС Сергей Румянцев

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Последни новини
Бъдност за талантите на България - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Бъдност за талантите на България

На Национален заключителен етап от фолклорен фестивал-конкурс "Бъдност за талантите на България, който се
Млад фермер 2018/2019 - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Млад фермер 2018/2019

Отборът на ПГСС "С. Румянцев" гр. Луковит се представи отлично на Национално състезание "Млад фермер",
Споделена учебна практика - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Споделена учебна практика

На 26 март 2019 г., в Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“, гр.
Състезание по предприемачество - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Състезание по предприемачество

На 15 март 2019г. в гр.Свищов се проведе Национално ученическо състезание по предприемачество организирано от
Икономист с ИИЧЕ
  ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас        Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които: имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката; познават европейските правила за инвестиране и ...
Агроеколог
      Професия: АГРОЕКОЛОГ Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ Степен на професионална квалификация: ТРЕТА Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас 5-годишен курс на обучение. Професионална реализация: специалисти в държавни и частни фирми по ...
Монтьор на ССТ
Професия МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Продължителност и условия за прием по специалността дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас, 5-годишен курс на обучение. Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта ...
Моделиер-технолог на облеклото
проф. „Моделиер-технолог на облекло” спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”   Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява индивидуалността и ...