Facebook

ПГСС Сергей Румянцев

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Последни новини
Вазовите "чичовци - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Вазовите "чичовци

"Въздухът трепери..." Вазовите "чичовци" оживяха и разтърсиха класната стая на
Женски водици - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Женски водици

Древният български ритуал, свързан с дните Водици, изпълняван много преди Христа, сакрализира способността на
Ученик на годината 2019 - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Ученик на годината 2019

На, 18.12.2019г., в Дипломат Плаза за трета поредна година се проведе церемонията "Ученик на годината "- най-
Олимпиада по БЕЛ - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Олимпиада по БЕЛ

На 12.12.2019 г. учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" взеха участие в общинския кръг на олимпиадата по БЕЛ,
Икономист с ИИЧЕ
  ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас        Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които: имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката; познават европейските правила за инвестиране и ...
Агроеколог
      Професия: АГРОЕКОЛОГ Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ Степен на професионална квалификация: ТРЕТА Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас 5-годишен курс на обучение. Професионална реализация: специалисти в държавни и частни фирми по ...
Монтьор на ССТ
Професия МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Продължителност и условия за прием по специалността дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас, 5-годишен курс на обучение. Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта ...
Моделиер-технолог на облеклото
проф. „Моделиер-технолог на облекло” спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”   Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява индивидуалността и ...