Facebook

ПГСС Сергей Румянцев

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Последни новини
Европейски ден на спорта - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Европейски ден на спорта

Днес, 25.09.2020г., учениците от ПГСС,, Сергей Румянцев" се включиха в Европейски ден на спорта. Събитието
Обява - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Обява

Обява за партньорство ----> ТУК ОБЯВА   ПГСС „Сергей Румянцев“  - Луковит ще
График родителски срещи - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

График родителски срещи

График родителски срещи
Насоки за работа по време на COVID - 19 - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Насоки за работа по време на COVID - 19

Насоки за работа по време на COVID - 19 ----->
Икономист с ИИЧЕ
  ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас        Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които: имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката; познават европейските правила за инвестиране и ...
Агроеколог
      Професия: АГРОЕКОЛОГ Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ Степен на професионална квалификация: ТРЕТА Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас 5-годишен курс на обучение. Професионална реализация: специалисти в държавни и частни фирми по ...
Монтьор на ССТ
Професия МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Продължителност и условия за прием по специалността дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас, 5-годишен курс на обучение. Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта ...
Моделиер-технолог на облеклото
проф. „Моделиер-технолог на облекло” спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”   Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява индивидуалността и ...