Facebook

ПГСС Сергей Румянцев

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Последни новини
Патронен празник  - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Патронен празник

Дръзновени и паметни години...Честит празник на всички сергеевци - учители и ученици!   Списание
Дистанционно обучение  - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Дистанционно обучение

Часовете започват както следва: 1. 9:00- 9:30 2. 9:40 - 10:10 3. 10:20 - 10:50 4. 11:00 - 11:30 5. 11:40
Препоръки за пълноценно прилагане на обучението от разстояние - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Препоръки за пълноценно прилагане на обучението от разстояние

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви
Вазовите "чичовци - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит

Вазовите "чичовци

"Въздухът трепери..." Вазовите "чичовци" оживяха и разтърсиха класната стая на
Икономист с ИИЧЕ
  ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас        Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които: имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката; познават европейските правила за инвестиране и ...
Агроеколог
      Професия: АГРОЕКОЛОГ Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ Степен на професионална квалификация: ТРЕТА Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас 5-годишен курс на обучение. Професионална реализация: специалисти в държавни и частни фирми по ...
Монтьор на ССТ
Професия МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Продължителност и условия за прием по специалността дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас, 5-годишен курс на обучение. Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта ...
Моделиер-технолог на облеклото
проф. „Моделиер-технолог на облекло” спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”   Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява индивидуалността и ...