ПГСС "Сергей Румянцев"

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Основно меню

 Доверете се на най-добрите преподаватели в град Луковит, за да получите качествена гимназиална и професионална подготовка.

       ПГСС Сергей Румянцев е Професионална гимназия по селско стопанство в град Луковит. 

       Ние извършваме прием на ученици след завършен 7 клас, като обучението протича в една           учебна смяна. 

       Предлагаме обучение в професии:

  •        "Икономист - информатик" с интензивно изучаване на английски език;
  •        "Агроеколог";
  •        "Моделиер-технолог на облеклото";
  •        "Техник на селскостопанска техника".

 

      

Актуални новини
Икономист - информатик с ИИЧЕ
Икономист - информатик с ИИЧЕ - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК“ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“                Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии ...
Агроеколог
Агроеколог - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „АГРОЕКОЛОГ“ СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОЕКОЛОГИЯ“   Степен на професионална квалификация: ТРЕТА Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас 5-годишен курс на обучение. Професионална реализация: специалисти в държавни и частни ...
Техник на ССТ
Техник на ССТ - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА“ СПЕЦИАЛНОСТ "МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО"   Продължителност и условия за прием по специалността дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас, 5-годишен курс на обучение. Обучението за тази професия е ...
Моделиер-технолог на облеклото
Моделиер-технолог на облеклото - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО” СПЕЦИАЛНОСТ „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”    Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява ...