ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Други текущи проекти

Това са проектите по които работи ПГСС - Луковит в момента

  • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”- съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси. В проекта участват 13 учители в разпределени в 7 тематични направления
  • Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”
  • Национална програма „ИКТ в училище” - Оборудвани 2 компютърни кабинета и 1 мултимедийна зала
  • Проект  BG051PO001-4.3.03-0001 - "Нова възможност за моето бъдеще"