ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

НВО 10 клас

 

Дати за провеждане на НВО в X клас през учебната 2023/2024 година

 

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2023/2024 и на графици на дейности

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.

Писмена част:

-за ниво В1 и В1.1, начало 09:00 часа;

-за ниво А2, начало 09:30 часа;

-за ниво А1, начало 10:00 часа;

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 14 юни 2024 г. (по желание на всеки ученик), по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа.

 

Инструктаж за квестора -----> ТУК

 

Инструктаж за квестора компонента „Говорене“ по чужд език ------>ТУК

 

Инструктаж за ученика компонента "Говорене" по чужд език -------> ТУК

 

Инструктаж за квестора ИТ ------>ТУК

 

Инструктаж за ученика ИТ ------->ТУК

 

Инструктаж за консултанта за ученици със специални образователни потребности (СОП)---------> ТУК

 

Инструктаж ученик ------> ТУК