ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

НВО 10 клас

 

Дати за провеждане на НВО в X клас през учебната 2020/2021 година

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – 14 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 

Инструктаж за квестора -----> ТУК

 

Инструктаж за квестора компонента „Говорене“ по чужд език ------>ТУК

 

Инструктаж за ученика чужд език -------> ТУК

 

Инструктаж за квестора ИТ ------>ТУК

 

Инструктаж за ученика ИТ ------->ТУК

 

Инструктаж за консултанта ---------> ТУК

 

Инструктаж ученик ------> ТУК