ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Прием на ученици

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС В ПГСС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
 

Вид дейност Срок
 1. Обявяване на резултатите от НВО.  до 02 Юли
 2. Подаване на документи за участие в приема на
ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
 от 08 до 10 Юли
 3. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.  до 12 Юли
 4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. от 15 до 17 Юли
 5. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 19 Юли
 6.  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.  от 22 до 24 Юли
7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 Юли
8. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.  26 и 29 Юли
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 30 Юли
10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31 Юли и 1 Август
11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 2 Август
12. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 05 и 06 Август
13. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 7 Август
14. Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08 - 09 Август
15. Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 Август
16. Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап на класиране след 12 Август, но не по-късно от 11 Септември