ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Прием на ученици

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС В ПГСС

ГРАГИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
 

Вид дейност Срок
 1. Получаване на служебна бележка с оценките от НВО.  до 1 Юли
 2.  Подаване на документи за участие в приема.  от 05 до 07 Юли
 3. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.  до 13 Юли
 4.  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. до 16 Юли
 5. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.  до 20 Юли
 6.  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.  до 22 Юли
7. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23 Юли
8. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. от 26 до 27 Юли
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 Юли
10. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30 Юли
11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. до 2 Август
12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. до 10 Септември