ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

За Училището

       ПГСС Сергей Румянцев е Професионална гимназия по селско стопанство в град Луковит.

 

       Ние извършваме прием на ученици след завършен 7 клас, като обучението протича в една учебна смяна.

 

       Предлагаме обучение в специалностите:

  • Икономист-информатик с интензивно изучаване на английски език;
  • Агроеколог;
  • Моделиер-технолог на облеклото;
  • Техник на селскостопанска техника.

       Доверете се на най-добрите преподаватели в град Луковит, за да получите качествена гимназиална и професионална подготовка.