ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Професии и специалности

ПГСС - Луковит е реномирано учебно заведение което предлага средно образование и професионална квалификация по следните атрактивни специалности:

  • професия АГРОЕКОЛОГ
  • професия ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК  С ИНТЕНЗИВО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • професия МОДЕЛИЕР – ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
  • професия ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Учениците от проф. „Икономист - информатик” с интензивно изучаване на английски език през курса на обучение получават сертификат за владеене на английски език, съгласно Европейската езикова рамка. За професии „Икономист - информатик” и „Икономист” с ИИЧЕ безплатно обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. „В” след завършен 12 клас.

 

За професии „Агроеколог” и „Техник на ССТ” безплатно обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат. „Ткт” след завършен 11 клас, кат. „Твк”, „Твк – З” след и  кат. „В” след завършен 12 клас

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

 

Обучение от висококвалифицирани преподаватели; модерна учебно-техническа база; библиотека; безплатен транспорт за учениците в дневна форма на обучение; интересни дейности за организиране на свободното време; участие в международни проекти и програми; лятна практика през 2017 г. в Германия и лятна школа по биоземеделие.