ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Преподаватели в училището

1

Драгомир Грозданов Вътов

Старши учител; 

Математика; ИТ;Информатика

2

Илия Иванов Илиев

Старши учител; IV ПКС.

История и цивилизация; География и икономика

3

Моника Николаева Казакова

Старши учител; IV ПКС.

Физика и астрономия; Химия и ООС

4

Емилия Михайлова Луканова

Учител; IV ПКС.

Философски цикъл

5

Петя Иванова Василева

Старши учител; III ПКС.

Руски език; БЕЛ

6

инж. Георги Антонов Антонов

Старши учител; 

Икономически и технически дисциплини

7

Силвия Димитрова Борисова

Старши учител; V ПКС.

Биология и ЗО; Химия и ООС

8

Полета Грозданова Цанова

Старши учител; IV ПКС.

Икономически дисциплини

9

Марицела Петкова Цолова

Старши учител; IV ПКС.

Математика; ИТ;Информатика

10

Диана Йотова Петкова

Старши учител; IV ПКС.

Икономически дисциплини

11

инж. Йорданка Симеонова Кунева

Старши учител; IV ПКС.

Технически дисциплини

12

Биляна Стилиянова Михайлова

Старши учител; IV ПКС.

Физическо възпитание и спорт

13

Нина Любенова Няголова

Старши учител; IV ПКС.

Растениевъдство

14

Даниела Василева Райкова

Учител; V ПКС.

Животновъдство

15

Веселин Иванов Василев

Старши учител; IV ПКС.

Английски език

16

инж. Христо Йотков Христов

Старши учител; IV ПКС.

Технически дисциплини и инструктур кат. „Т“ и кат.“В“

17

инж. Младен Ненов Иванов

Старши учител; IV ПКС.

Технически дисциплини

18

Стефан Христов Сефанов

Учител;

Tехнически дисциплини и инструктур кат. „Т” и кат.“В“

19

Мирослав Стефанов Братанов

Учител;V ПКС.

Физическо възпитание и спорт

20

Преслава Христова Николова

Старши учител;III ПКС.

Икономически дисциплини

21

Весела Кирилова Василева

Учител;

Английски език

22

Диляна Цветанова Колева

Старши учител; IV ПКС.

Български език и литература

23

Михаел Михайлов Христов

Учител;

Технически дисциплини

24

Виктория Петьова Йорданова

Учител;

Български език и литература

25

Петя Иванова Антонова

Учител;

Технически дисциплини

26

д-р Пламен Йорданов Панталеев

Педагогически съветник;

доктор по "Социално управление",

I ПКС.

 

27

Виолета Милчева Милчева

Училищен психолог;