Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Преподаватели в училището

1

Антоанета Георгиева Нечева

Главен учител

Български език и литература

2

Драгомир Грозданов Вътов

Главен учител

Математика; ИТ;Информатика

3

Илия Иванов Илиев

Старши учител

История и цивилизация; География и икономика

4

Моника Николаева Казакова

Старши учител

Физика и астрономия; Химия и ООС

5

Емилия Михайлова Луканова

Учител

Философски цикъл

6

Петя Иванова Василева

 Старшиу чител

Руски език; БЕЛ

7

инж.Георги Антонов Антонов

Старши учител

Икономически и технически дисциплини

8

Диляна Дакова Цанова

Старши учител

Биология и ЗО; Химия и ООС

9

Полета Грозданова Цанова

Старши учител

Икономически дисциплини

10

Марицела Петкова Цолова

Старши учител

Математика; ИТ;Информатика

11

Диана Йотова Петкова

Старши учител

Икономически дисциплини

12

инж.Йорданка Симеонова Кунева

Старши учител

Технически дисциплини

13

Биляна Стилиянова Михайлова

Учител

Физическо възпитание и спорт

14

Нина Любенова Няголова

Старши учител

Растениевъдство

15

Даниела Василева Райкова

Учител

Животновъдство

16

Веселин Иванов Василев

Старши учител

Английски език

17

инж.Христо Йотков Христов

Старши учител

Технически дисциплини и инструктур кат. „Т“ и кат.“В“

18

инж.Младен Ненов Иванов

Старши учител

Технически дисциплини

19

Стефан Христов Сефанов

Учител

Tехнически дисциплини и инструктур кат. „Т” и кат.“В“

20

Мирослав Стефанов Братанов

Учител 

Физическо възпитание и спорт

21

Преслава Христова Николова

Учител  

Икономически дисциплини

22

Весела Кирилова Стоева

Учител

Английски език

23

д-р Пламен Йорданов Панталеев

Педагогически съветник