ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Мотивация за образование в Луковит

Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит – Роман. Изпълнява се от Община Луковит в партньорство с НЧ „Съзнание 1895“, НУ „Инж. Вълков“, СУ „Ал. Константинов“ и ПГСС „С. Румянцев“.

Проектното предложение включва създаване на духов оркестър и мажоретен състав към Народно читалище "Съзнание 1895" гр. Луковит с участието на ученици от всички училища. Сформиран е театрален клуб към ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит.