ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Държавен зрелостен изпит

Дати за провеждане на ДЗИ в XII клас през учебната 2021/2022 година

 

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити  (ДЗИ) в 12. клас през учебната 2021/2022 и на графици на дейности

ВАЖНИ СРОКОВЕ: Сесия май – юни

  • 03.02. - 18.02.2022 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ПГСС „С. Румянцев”
  • Допускане до държавни зрелостни изпити до 17.05.2022 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 12.05.2022 г.
  • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 08.06.2022 г.

 

Заявление за допускане до ДЗИ 2022г. ----> ТУК

ДЗИ Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08:30 часа

ЗДИ За придобиване на 2-ра или 3-та степен на професионална квалификация - 20 май 2022 г., начало 8:30 часа

 

 

Важни документи:

Инструктаж за квестора ----->ТУК

Инструктаж за зрелостника -----> ТУК

За повече информация  използвайте следните връзки: