ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Държавен зрелостен изпит

Дати за провеждане на ДЗИ в XII клас през учебната 2023/2024 година

 

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на държавни зрелостни изпити  (ДЗИ) в 12. клас през учебната 2022/2023 и на графици на дейности

ВАЖНИ СРОКОВЕ: Сесия май – юни

  • 06.02. - 21.02.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ПГСС „С. Румянцев”
  • Допускане до държавни зрелостни изпити до 16.05.2024 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 16.05.2024 г.
  • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 07.06.2024 г. на информационното табло.

 

Заявление за допускане до ДЗИ 2024г. ---->ТУК

 

ДЗИ Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 часа

ЗДИ За придобиване на 2-ра или 3-та степен на професионална квалификация - 20 май 2024 г., начало 8:30 часа

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: Сесия август-септември

  •  
  • 26.06. - 11.07.2024 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в ПГСС „С. Румянцев”
  • Допускане до държавни зрелостни изпити до 21.08.2024 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 21.08.2024 г.
  • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 05.09.2024 г.

 

ДЗИ Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 часа

ЗДИ За придобиване на 2-ра или 3-та степен на професионална квалификация - 23 август 2024 г., начало 8:30 часа

 

Важни документи:

Инструктаж за квестора ----->ТУК

Инструктаж за зрелостника -----> ТУК

Правила за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК ------> ТУК

За повече информация  използвайте следните връзки: