ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

За родители

 

Механизъм за превенция на употребата на наркотични вещества ---> ТУК

Приложение № 1 – Система за прилагане на Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция; ---> ТУК

Приложение № 2 – Какво да направя, ако някой ми предложи на мен или на мой съученик наркотични вещества? ---> ТУК

Приложение № 3 б – Алгоритъм при сигнал за употреба и/или държане с цел разпространение на наркотици в училищна среда и прилежащи територии – вътрешна схема; ---> ТУК

Приложение № 4 – Процедура по изпълнение на Алгоритъм за действие при употреба и/или разпространение на наркотични вещества; ---> ТУК

Приложение № 5 – План за действие; ---> ТУК

Приложение № 6 – Последващи действия; ---> ТУК

Приложение № 7 – Поверителност; ---> ТУК

Приложение № 8 – Процедура по информиране на родителите; ---> ТУК

Приложение № 9 – Възможни проблеми; ---> ТУК

Приложение № 10 – Партньори; ---> ТУК

Приложение № 11 – Декларация за конфиденциалност; ---> ТУК

Приложение № 12 – Декларация за информирано съгласие; ---> ТУК

Приложение № 13 – Структури, функционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества, в конкретика на подрастващите. ---> ТУК

 

Процедура за извиянване на отсъствия --------->ТУК

Бланка за извиняване на отсъствия  ------>ТУК