ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Проект УСПЕХ

Цели на проекта:

Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

За четвърта поредна година ще започнат работа следните клубове:

 • клуб "МЛАД ЖУРНАЛИСТ" с ръководител Антоанета Нечева
 • клуб „ТEАТЪР“ с ръководител Антоанета Нечева
 • Екоклуб „ЗЛАТНАТА РЕКА" с ръководител Диляна Цанова
 • клуб "РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ" с ръководител Йорданка Кунева
 • клуб "ВИРТУАЛЕН И РЕАЛЕН ТУРИЗЪМ" с ръководител Марицела Цолова
 • клуб "ИСТОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ –  с ръководител Георги Антонов
 • клуб "В СВЕТА НА ЕКОПЪТЕКИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПОХОДИ" с ръководител Биляна Михайлова
 • клуб "АЗ В СВЕТА НА АГРОТЕХНИКАТА" с ръководител Младен Иванов
 • клуб "ФОТОГРАФИЯ" с ръководител Диана Петкова
 • АРТ АТЕЛИЕ „ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА И НИЕ ПРАВИМ ДЕКОРИТЕ“ с ръководител Нина Няголова
 • Клуб „ПЪТЕШЕСТВЕНИК В СВЕТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ с ръководител Веселин Василев