Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Самостоятелна форма на обучение

Конспект - Агроеколог, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Икономист, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Животновъдство, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Растениевъдство, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Монтьор на ССТ, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Общообразователни предмети, може да видите ---> ТУК

 

Условие и ред за организиране и провеждане на дейностите за ученици в самостоятелна форма на обучение ---> ТУК

 

График за провеждане на изпитите - майска сесия ---> ТУК

 

График за провеждане на изпитите - юнска сесия ---> ТУК

 

График за провеждане на изпитите - септемврийска сесия ---> ТУК