ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Самостоятелна форма на обучение

 

Процедура по приемане и преместване на ученици в ПГСС „Сергей Румянцев’ гр. Лукоковит -------> ТУК

 

Конспект - Агроеколог, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Икономист, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Животновъдство, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Растениевъдство, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Монтьор на ССТ, може да видите ---> ТУК

 

Конспект - Общообразователни предмети, може да видите ---> ТУК

 

Условие и ред за организиране и провеждане на дейностите за ученици в самостоятелна форма на обучение ---> ТУК

 

График за провеждане на изпитите - Юлска сесия /2021-2022/ ---> ТУК 

 

График за провеждане на изпитите - Априлска сесия /2021-2022/ ---> ТУК

  

График за провеждане на изпитите - Януарска сесия сесия /2022-2023/ ---> ТУК