ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Борба с тютюнопушенето

Световният ден за борба с тютюнопушенето, отбелязан със сутрешна физзарядка в ПГСС
Днес, 31 май, по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето, Ученическият парламент в Професионалната гимназия организира специална инициатива - сутрешна физзарядка. Под ръководството на г-жа Биляна Михайлова и г-н Мирослав Братанов, учители по физическо възпитание и спорт, учениците с ентусиазъм се включиха в тази полезна дейност.
Събитието имаше за цел не само да насърчи физическата активност сред учениците, но и да подчертае важността на здравословния начин на живот и вредите от тютюнопушенето. Ентусиазираните ученици показаха съпричастност към глобалната борба с този вреден навик и изразиха своята подкрепа към здравословния начин на живот чрез активно участие в сутрешната физзарядка.
Сутрешната гимнастика започна с разгрявка, следвана от серия упражнения, които включваха както аеробни, така и стречинг елементи. Участниците демонстрираха голямо желание и упоритост, като изпълниха всички упражнения с усмивка и ентусиазъм. Учителите Михайлова и Братанов осигуриха професионално ръководство и мотивираха учениците през цялото време.
Инициативата завърши с кратка беседа за вредите от тютюнопушенето и ползите от редовната физическа активност.