ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

До всички заинтересовани

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ гр. Луковит изпълнява дейности по проект BG05M20P001 2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на образование“. В изпълнение на Поддейност 1.2 „Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства“ професионалната гимназия отправя покана до всички заинтересовани страни да представят свои ценови оферти за изработка и доставка на работно облекло за 11 ученици (8 момичета и 3 момчета), обучаващи се в специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ в дуална система на обучение .

 

Покана ---- > ТУК