ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Европейски ден на езиците

На 26.09.2023 г. в ПГСС ,,Сергей Румянцев " беше отбелязан европейският ден на езиците, чиято цел е да се насърчи изучаването на чужди езици не само в училищата, а и извън тях! Мотото, под което се проведе инициативата в професионалната гимназия, бе :
"Да знаеш друг език е като да имаш втора душа!" от Карл Велики! Ученическият парламент с активното съдействие на учениците от 9.а клас професия “ Икономист- информатик с ИИАЕ “ се включиха в инициативата като изработиха табло с постери и раздадоха флайери с цитати на чужди езици! Да знаеш друг език е богатство, което може да бъде полезно при пътуване, общуване, както и при решаване на задачи и развитие на умения!