Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Европейски ден на спорта

Днес, 25.09.2020г., учениците от ПГСС,, Сергей Румянцев" се включиха в Европейски ден на спорта. Събитието бе организирано със специална насоченост - ,, Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата" и ,, Училище без отпадъци". За целта бяха проведени щафетни игри с ученици от 8, 9 и 10. клас, както и райониране бе почистен училищният парк и спортната площадка.
Ние, учителите по Физическо възпитание и спорт, изказваме нашата искрена благодарност на всички, които се включиха в събитието!
Бъдете здрави!
Европейски ден на спорта - Изображение 1Европейски ден на спорта - Изображение 2Европейски ден на спорта - Изображение 3Европейски ден на спорта - Изображение 4Европейски ден на спорта - Изображение 5