ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Откриване на учебната 2017-2018 г.

За всеки от нас 15 септември е празник, една от най-вълнуващите дати.  Както всяка учебна година училището тържествено посрещна своите ученици.  За осмокласниците и деветокласниците този  15 септември е по- различен и незабравим, тъй като за първи път прекрачиха прага на нашето училище, а за дванадесетокласниците това е последният  15 септември, в който  са ученици.  

 

Учебната година започваме с 311 ученици в дневна форма на обучение, 35 ученици в задочна форма на обучение и 5 ученици в самостоятелна форма на обучение. Професионалната подготовка на учениците се осъществява в традиционните за училището професии „Икономист с ИИЧЕ”; „Агроеколог”; „Монтьор на ССТ” За първа година осъществихме прием на ученици по проф. „Моделиер – технолог на облекло” в отговор на потребностите на местния бизнес и разширихме избора на учениците за изучаване на втори  чужд език- немски език.

 

За всички нас първият учебен ден  е ден на ново начало, на нови надежди, ден на трепет, вълнение и смесени чувства.

 

През лятната ваканция извършихме основен ремонт и пълно оборудване на 3 кабинета, а на всички останали класни стаи бе извършен козметичен ремонт. Извършен бе и частичен ремонт на покрива на училището. Към настоящия момент подготвяме кабинет с работни места  за провеждане на часовете по учебна практика „Моделиер – технолог на облекло”.

 

Училищните мероприятия винаги  създават  приятна и творческа атмосфера и мотивират учениците за успешен учебен процес.  В Годишния план на училището за учебната 2017/2018 г. са заложени много мероприятия. Част от тях са:

 

През м. ноември ни предстои провеждане на заключителна конференция по проект Еразъм+ „Изучаване на немския опит в биоземеделието” , на която учениците ще споделят своите впечатления от лятната практика, проведена в гр. Лайпциг, Германия.

 

През м. декември – номинации за” ученик на годината” и традиционните Коледни тържества, публични изяви по проект „Твоят час”`

 

През м. февруари 2018 г. ще отбележим професионалния празник на училището „Денят на лозаря”

 

През месеците март и април поредица от тържества посветени на пролетните празници и патронния празник на училището.

 

Тази година училището работи по Проект  “Твоят час”. Сформирани са 14 клуба, в които са обхванати около 200 ученици в извънкласни дейности по инетереси и обучителни затруднения. И тази година учениците ще творят, пеят, танцуват, ще пресъздават традициите и обичаите на най-светлите празници,  ще изучават, разглеждат и снимат  забележителностите на нашия роден край и нашата Родина.

 

Училището спечели участие в Проект „Еразъм+” Одобреният проект е с номер 2017-1-BG01-KA102-035766 и е на тема „Иновативни практики в биологичното земеделие и селския туризъм – с идея за бъдещето.Проектното предложение предвижда двуседмична производствена практикав Маса, Италия.


Тази година училището е в консорциум с други професионални гимназии от Разлог и Шумен и сдружение „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура”, което е и координатор на проекта. Общо 27 ученици и 3 учители ще проведат практика в реална работна среда. В рамките на десет работни дни учениците ще имат възможност да се запознаят с италианския опит в областта на биоземеделието и селския туризъм.


Проектът ще се реализира през 2017/2018 учебна година.

 

В заключение  пожелавам на всички здраве, духовни сили, упоритост, търпение и творческа енергия!