ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Ученическу конкурс

РЕГЛАМЕНТ
за ученически конкурс на тема:
„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ - ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ“
По повод 1 ноември – Ден на народните будители, Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ гр. Луковит организира ученически конкурс за есе и стихотворение на тема „Народните будители - познати и непознати“.
Участници
В конкурса могат да участват ученици от всички училища на територията на община Луковит.
Конкурсът се провежда в три възрастови групи:
І възрастова група – I- IV клас;
ІI възрастова група – V-VII клас;
ІII възрастова група – VIII- XII клас.
Изисквания към творбите
Творбата трябва да има заглавие и да кореспондира с темата.
Всеки автор може да участва и в двата жанра (стихотворение и есе) само с една авторска, непубликувана до момента творба.
Всяка творба следва да бъде придружена от информация за автора – име, възраст, училище, адрес, телефон, e-mail, дописана под творбата.
Декларация за родителско съгласие, попълнена, подписана и изпратена като прикачен файл.
Всички желаещи да участват трябва да изпратят своите творби и декларация за родителско съгласие по електронен път на e-mail: pgss_lukovit@abv.bg
❗Краен срок за изпращане на творбите: 23 октомври 2023 г.- 12:00 часа.
Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника. Организаторите си запазват правото да ги публикуват.
Оценяване:
1. Всички получени произведения ще бъдат оценявани от компетентно тричленно жури в състав:
♦️г-жа Светла Баракова- педагог;
♦️ г-жа Петя Йорданова- председател на сдружение „Сродни души“;
♦️ г-жа Свилена Гражданска- журналист.
2. Във всеки жанр и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и материални награди за първо, второ и трето място. Всички, некласирани участници в конкурса, ще получат грамота за участие.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на официалния сайт и фейсбук страницата на ПГСС „Сергей Румянцев“ на 30 октомври 2023 г.
Награждаването на класираните ученици ще бъде на 1 ноември 2023 г. по време на тържествено честване на Деня на народните будители в с. Румянцево пред родната къща на Сергей Румянцев- партон на професионалната гимназия.
????За справка и информация: pgss_lukovit@abv.bg.

Декларация за информирано съгласие --- >ТУК